Business intelligence řešení

Definice pojmu business intelligence

Definovat pojem Business Intelligence (BI) je obtížný úkol, protože existuje mnoho výkladů, co všechno tento pojem obsahuje. V našem pojetí je Business Intelligence souhrn metod a technologií sloužící pro podporu rozhodování.

Jinak řečeno: Business Intelligence jsou metody jak přinést správná data ve správný čas na správné místo.Často se stává, že pokud manažer potřebuje určitá data, tak buď nejsou aktuálně k dispozici, nebo jejich získání trvá příliš dlouhou dobu. Navíc pokud jeden údaj nezávisle na sobě připravuje více osob, může manažer obdržet více variant téže hodnoty z důvodu odlišné metodiky použité pro získání konkrétního údaje. Metodami BI získá data, která právě potřebuje a navíc je zajištěna jednotná metodika, použitá pro výpočet či agregaci dané veličiny či ukazatele.

Business intelligence

Specializujeme se na individuální řešení Business Intelligence na platformě Microsoft SQL Server. Tato platforma umožňuje efektivní integraci a zpracování dat i z heterogenního prostředí.

Velmi často jsou data pořizována a uložena ve více provozních systémech najednou. Provozní systémy navíc mezi sebou mají různý stupeň propojení, který většinou neposkytuje takovou integraci dat, která je nutná pro jejich vyhodnocení napříč různými systémy.

V rámci Business Intelligence řešení čerpáme data z různých provozních systémů do datového skladu. Datový sklad tvoří jednotnou datovou základnu pro další analýzy a práci s daty, protože data do něj přichází periodickým zpracováním již transformována a očištěna od chyb. Na základě dat z datového skladu vytváříme prostřednictvím Analytických služeb SQL Serveru analytické pohledy. Jak k datům v datovém skladu, tak k analytickým pohledům přistupuje přímo cílový uživatel prostřednictvím standardizovaných reportů.

Přístup k reportům je možný přes webové rozhraní nebo přímo v Microsoft Excelu, který představuje ideální nástroj pro ad-hoc reporty a analýzy. Další možností publikace dat je prezentace reportů a analýz v Microsoft SharePoint Serveru prostřednictvím Scorecardů, Dashboardů, KPI aj. uzpůsobených požadavkům uživatele. Microsoft SQL Server tedy slouží jako datový a analytický server a Microsoft SharePoint či Microsoft Of ce jako prezentační prostředí.

Zdroj pro Business intelligence řešení

Specializujeme se na řešení postavená na platformě Microsoft. Máme zkušenosti zejména s produkty skupiny Microsoft Dynamics AX, NAV a CRM. Realizovali jsme ale také BI řešení s jinými zdrojovými systémy, jako např. Helios Green, TPV2000, docházkové systémy, případně i systémy vyvinuté přímo zákazníkem.

Pohled uživatele

Uživatel potřebuje s daty pracovat. Ideálním nástrojem je tedy Microsoft Excel, protože uživatel může data dál analyzovat, případně měnit rozložení podle aktuálních potřeb. Jednotná data jsou zde prezentována také v gra cké podobě a výsledek neztrácí na své exibilitě.

V případě, kdy není žádoucí, aby uživatelé mohli měnit report nebo je nutné zachovat jeho vzhled, je možné vytvořit reporty prostřednictvím Reportovacích služeb SQL Serveru. Ty jsou pak dostupné prostřednictvím webového prohlížeče.

Pokud je k dispozici SharePoint Server a jeho PerformancePoint Services, mohou se pro prezentaci dat použít i tyto služby.

Řešení business intelligence na míru

Naše společnost nenabízí žádný ucelený přednastavený systém, i když máme vyvinutou sadu komponent, které usnadňují sestavení výsledného řešení. Vždy se řídíme speci ckými požadavky zákazníka a vytváříme BI řešení na míru. Máme dlouholeté zkušenosti z projektů u mnoha zákazníků z různých odvětví.

Na trhu jsou také řešení BI, která obsahují již zpracované přehledy pro určité oblasti, nicméně je nutné zdroj dat modi kovat podle aktuálního systému zákazníka. Protože s několika dodavateli takovýchto řešení spolupracujeme, pokud v rámci analýzy požadavků zákazníka shledáme, že se jeho požadavky blíží vlastnostem nějakého již existujícího produktu, dodáme a přizpůsobíme daný produkt požadavkům zákazníka.