DT - výhybkárna a strojírna, a.s.

www.dtvm.cz

Zákazník:

Významný výrobce výhybkových konstrukcí s dlouholetou tradicí a specializací na výzkum, vývoj, konstrukci, výrobu, montáž a regeneraci výhybkových konstrukcí pro železniční, podzemní a tramvajové tratě. Tato mateřská společnost má dvě dceřiné společnosti se 100 % podílem vlastnictví. DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o. se zabývá výrobou a montáží výhybek pro mezinárodní železniční koridory na Slovensku. Společnost má ve svém portfoliu kompletní sortiment výhybek a výhybkových součástí pro železniční a tramvajové výhybky. DTPV - Servisní, s.r.o. má dlouholetou zkušenost v poskytující širokého spektra služeb právnickým i fyzickým osobám, neustále se rozvíjející dle požadavků trhu a působící především v mikroregionu Prostějov.